NIEUWE HAL

Het tot stand komen van onze nieuwe hal bij de tennisvereniging was niet mogelijk geweest zonder de inzet van een grote groep vrijwilligers. Naast deze personen willen wij in het bijzonder de Anton Groep en Stichting NUT Heerhugowaard bedanken. Van Stichting NUT hebben wij een bijdrage van € 15.000,- ontvangen voor de inrichting van de hal en de Anton Groep heeft belangeloos diverse middelen en materialen ter beschikking gesteld. Onze dank aan allen is groot! Eind oktober zijn de laatste nieuwe materialen binnengekomen en geplaatst. De hal is nu helemaal compleet.

VERHUIZING

Ondanks het feit dat het zomervakantie is, is er de afgelopen weken hard gewerkt aan onze eigen locatie. Leiding, leden en vrijwilligers hebben zich, ondanks het soms zeer warme weer, belangeloos ingezet! In een aantal ritten is al ons materiaal verhuisd naar de Van Veenweg. Niet alles paste op karren door de deuren. Veel groot en zwaar materiaal moest door sterke mannen en vrouwen naar binnen worden getild. Een pittige klus.

Vervolgens is de afscheiding tussen onze hal en de tennisbaan ernaast aangebracht. Al het materiaal is nagelopen, sommige materialen hebben een opknapbeurt gekregen en vervolgens is alles grondig schoongemaakt. Binnenkort worden er nog wat technische aanpassingen uitgevoerd, de materialen op hun plaats gezet en dan is het nog even wachten op de nieuw aangeschafte materialen!

We houden jullie via Facebook en Instragram graag op de hoogte.

Leave a Reply