Ondanks het feit dat het zomervakantie is, is er de afgelopen weken hard gewerkt aan onze eigen locatie. Leiding, leden en vrijwilligers hebben zich, ondanks het soms zeer warme weer, belangeloos ingezet! In een aantal ritten is al ons materiaal verhuisd naar de Van Veenweg. Niet alles paste op karren door de deuren. Veel groot en zwaar materiaal moest door sterke mannen en vrouwen naar binnen worden getild. Een pittige klus.

Vervolgens is de afscheiding tussen onze hal en de tennisbaan ernaast aangebracht. Al het materiaal is nagelopen, sommige materialen hebben een opknapbeurt gekregen en vervolgens is alles grondig schoongemaakt. Binnenkort worden er nog wat technische aanpassingen uitgevoerd, de materialen op hun plaats gezet en dan is het nog even wachten op de nieuw aangeschafte materialen!

We houden jullie via Facebook en Instragram graag op de hoogte.

Leave a Reply