Skip to main content

Ledenadministratie

Inschrijven

Enthousiast geworden na de twee proeflessen? Dan kunt u zichzelf of uw kind inschrijven bij SiU Heerhugowaard. U heeft hiervoor twee mogelijkheden:

1. Direct inschrijven middels het online inschrijfformulier.
2. Download het inschrijfformulier, vul het in en stuur het op of neem het mee naar de les en geef het af aan de train(st)er.

Wijzigen

Wilt u of uw kind wijzigen van lesuur of dag, of gaat u of uw kind meer uren sporten? Ook hier twee schriftelijke mogelijkheden: U kunt het formulier downloaden en inleveren bij de train(st)er of u stuurt uw wijzigingen per e-mail aan de ledenadministratie. Heeft u een nieuw adres, telefoonnummer of e-mailadres? Ook dit mag u per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie via leden@siu-heerhugowaard.nl. Een mondelinge wijziging doorgeven is niet voldoende.


Download wijzigingsformulier

Machtigen

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Vult u dan een nieuw machtigingsformulier in. Hiermee geeft u toestemming om de verschuldigde bedragen per automatische incasso van uw rekening af te laten schrijven. Het juiste rekeningnummer is erg belangrijk daar wij anders de bedragen niet kunnen incasseren en handmatig nota’s naar u moeten sturen. Dit kost de vereniging veel extra geld.


Download machtigingsformulier

Wilt u

Opzeggen

Wilt u het lidmaatschap van u of uw kind opzeggen? Dit kan alleen schriftelijk door middel van een van de onderstaande formulieren. Uw opzegging voor deelname aan het volgend seizoen moet voor 1 juli bij ons binnen zijn. Zie ook onze algemene voorwaarden.