Skip to main content

Sport in

Uitvoering.

Gymnastiekvereniging SiU Heerhugowaard

is een vereniging die voor jong en oud bewegingslessen aanbiedt in Heerhugowaard. Ons ledenaantal ligt rond de 650 leden. Het bestuur bestaat uit momenteel uit 4 enthousiaste mensen die zich inzetten voor de vereniging.  Voor de grootte van de vereniging is dit wat weinig, daarom zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden ! Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast werken we met coördinatoren en activiteitencommissies. Zij helpen mee met activiteiten en het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Als u vragen of feedback heeft voor SiU kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de desbetreffende discipline. We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en nemen deel aan wedstrijden op diverse niveaus.

SiU verzorgt de lessen in zalen verspreid door heel Heerhugowaard. Streetdance, acrogym en trampolinespringen zijn op één locatie te vinden vanwege de benodigde materialen en toestellen.

Het bestuur van SiU hecht veel waarde aan professionele leidinggevenden. Wij besteden daarom veel aandacht aan het opleiden en bijscholen van onze trainers. De gevolgde cursussen en opleidingen worden verzorgd door de KNGU. De trainsters in opleiding kunnen altijd terecht bij bevoegde collega’s en praktijkbegeleiders.

Het bestuur van SiU is er van overtuigd dat de waarde van de gymnastische sport nog steeds groot is als basis voor de fysieke ontwikkeling van het kind. Wij kiezen daarom bewust om jonge kinderen ook te bereiken via kinderdagverblijven en scholen en bieden een divers aanbod.

Historie

Gymvereniging SiU staat voor Sport in Uitvoering, een vereniging met een breed aanbod: van gym en turnen tot dance. SiU is ontstaan uit een samenwerking van de 2 Heerhugowaardse gymverenigingen Turn-In en DOS, met een historie die teruggaat naar het begin van de vorige eeuw.

Basis is de algemene sportvereniging TAVENU, opgericht in 1919. Deze fuseerde in 1998 met TOG, opgericht in 1921, en dat in 1971 zelfs de Koninklijke goedkeuring kreeg. Deze fusie was de geboorte van Turn-In. Er kwam in 1979 een afsplitsing van TOG: Gymnastiekvereniging ’t Kruis. Deze had als uitvalsbasis de gymzaal aan de Jan Glijnisweg. In 1982 werd de naam gewijzigd in DOS.

Op 25 maart 2009 was de fusie van Turn-In en DOS een feit en is SiU ontstaan. Met ingang van het seizoen 2010 / 2011 is het woord Gymvereniging toegevoegd aan de naam SiU.