Skip to main content

Als bestuur van SiU kunnen wij ons voorstellen dat u kennis heeft genomen van de diverse artikelen over de wijze waarop voorheen en wellicht ook nu nog training wordt gegeven aan wedstrijdturnsters op nationaal niveau. De inhoud van de artikelen zijn voor ons als bestuur ook nieuw en tegelijkertijd is het een bevestiging van de geruchten die al jarenlang de ronde doen in turnland.

Het spreekt voor zich dat SiU zich verre houdt van deze wijze van trainen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien vragen heeft. Mocht dit zo zijn, aarzelt u dan niet om deze vraag kenbaar te maken via ons mailadres contact@siu-heerhugowaard.nl.

Mocht u het gewenst vinden om uw vraag en of opmerking te plaatsen bij een onafhankelijke 3de dan hebben wij binnen SiU de vertrouwenspersoon die u kunt bereiken via het mailadres vertrouwenspersoon@siu-heerhugowaard.nl.

Leave a Reply