Skip to main content

Veilige

Sportomgeving

Vertrouwenspersoon

 

SiU streeft naar een veilige sportomgeving voor al haar leden en leidinggevenden. Hierin staan respect, integriteit, eerlijkheid en veiligheid centraal. Er kunnen zich helaas situaties voordoen waarbij sprake is van ongewenst gedrag. SiU heeft in dat kader een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze persoon is geen leidinggevende en maakt geen onderdeel uit van het bestuur. Leden, ouders van leden, vrijwilligers en leidinggevenden kunnen hier terecht indien zij te maken krijgen met:

  • Geweld (verbaal, psychisch en fysiek)
  • Ongewenste intimiteiten
  • Discriminatie

De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang en begeleiding van degene die een klacht heeft; zoekt naar oplossingen en volgt hierbij de interne klachtenprocedure; rapporteert en geeft advies aan het bestuur over het voorkomen van ongewenste situaties; mag bemiddelen tussen de indiener van de klacht en aangeklaagde; verwijst de klager naar eventuele hulpverleningsinstanties en raadpleegt indien noodzakelijk interne en externe deskundigen; zorgt voor nazorg en documenteert en archiveert de gegevens in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter hiervan.

Onze vertrouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersoon@siu-heerhugowaard.nl