Skip to main content

Geachte leden,

Het bestuur van gymvereniging Sport In Uitvoering Heerhugowaard (SiU) nodigt haar leden en ouders/verzorgers van leden uit tot het bijwonen van de buitengewone ledenvergadering.

Datum: maandag 7 mei 2018
Locatie: Buurthuis de Deel, Jan Glijnisweg 43, Heerhugowaard
Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:45 uur)

In de afgelopen jaren is veel tijd en aandacht besteed aan het zoeken naar een (bouw-) locatie voor de een eigen accommodatie/sporthal, al dan niet gezamenlijk met andere verenigingen. Het was een uitdagend proces met veel mogelijkheden, doch weinig echte kansen. In de afgelopen maanden is e.e.a. in een stroomversnelling geraakt. Het bestuur van SiU is in gesprek met diverse commerciële partijen en er vinden tevens intensieve gesprekken plaats met de gemeente Heerhugowaard samen met enkele andere verenigingen in Heerhugowaard. Hierover straks meer.

Waarom informeren wij jullie hierover?
Het ondertekenen van een huurcontract met een commerciële partij voor het (tijdelijk) huren van de gymzaal / accommodatie heeft door het stijgen van de huurlasten financiële gevolgen voor SiU. Om deze kosten te dekken stelt het bestuur voor een deel van deze toename te betalen uit een stijging van de contributie. Het voorstel is een verhoging van maximaal 10% van de contributie ingaande het seizoen 2018/2019. Daarnaast is het bestuur van mening dat het huren van deze professionele accommodatie een tussenoplossing is. Het doel is en blijft een eigen locatie al dan niet gezamenlijk met een andere vereniging.

Waarom een ledenvergadering?
Op de buitengewone ledenvergadering staan drie onderwerpen op de agenda:
1. De leden integraal informeren over de stand van zaken;
2. De mening van de leden peilen over de mogelijkheid die zich nu voordoet, het huren van grote gymruimte bij een commerciële partij;
3. Voorleggen van het voorstel voor verhoging van de contributie, noodzakelijk voor het betalen van de hogere huurlasten.

Hoe nu verder
Omdat in de afgelopen weken diverse gesprekken zijn gevoerd met betrokkenen zal voorafgaand aan de ledenvergadering, uiterlijk 30 april, een uitgebreid memorandum worden verspreid met meer informatie. Deze ‘save the date’ is bedoeld om jullie als leden te informeren over de aanstaande buitengewone ledenvergadering.

Wij horen graag of je komt
In verband met het reserveren van de juiste ruimte willen wij vragen om je komst naar de vergadering aan ons door te geven. Dat kan door een mail te sturen.

Leave a Reply